Политика за защита на личните данни за фен - страници във Фейсбук

 

1.   Въведение

Радваме се, че проявявате интерес към нашата фен-страница във Фейсбук ("фен-страница“) и към нашата компания. За нас е от голямо значение защитата на вашите лични данни. Ние спазваме законовите разпоредби относно защитата и сигурността на данните.

Затова спазваме Общия регламент за защита на личните данни (Регламента), Закон за защита на личните данни и други относими актове.

По-долу ще намерите информация за това какви лични данни събираме и обработваме при предоставянето на тази услуга.

 

2.   Отговорна страна / Данни за връзка с отговорника по защита на данните

Хенкел България ЕООД, с адрес на управление: София 1766, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4 („ние“, „нас“ или „Хенкел“) е отговорната страна, която обработва личните данни, необходими за предоставянето на услугата и описани в настоящата политика за защита на личните данни. Това изключва обработката на данни, касаещи така наречените "статистически анализ", за който споделяме отговорността с Facebook Ireland Limited ("Фейсбук").

Моля, имайте предвид, че използването на нашата фен-страница води до по-нататъшна обработка на вашите лични данни от Фейсбук, без да се ограничава до опцията "статистически анализ". Затова (по-специално по отношение на техническата възможност за използване на тази фен-страница), ние се позоваваме на декларацията за защита на данните от Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

В случай, че нашата фен-страница е свързана с други сайтове или онлайн съдържане, се прилагат техните политики за защита на личните данни.

Може да се свържете с нашия отговорник за защита на данните, Десислава Бояджиева на адрес: София 1766, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4 или имейл: dataprotection_bulgaria@henkel.com

 

3.  Обща обработка на лични данни

 

3.1 При контакт с нас

Ако се свържете с нас, например, за да зададете въпрос за продукт, който представяме на нашата фен-страница, ние ще използваме вашето име, евентуално имейл адреса и други предоставени от вас данни, за да отговорим на вашето запитване.

Обработката се основава на законови разпоредби, които ни позволяват да обработваме лични данни дотолкова, доколкото е необходимо да отговорим на вашето запитване (напр. Член 6, параграф 1, т. б) от Регламента) или заради законния ни интерес да ви предоставим желаната информация (член 6, параграф 1, е) от Регламента).

След като отговорим на заявката ви, ще изтрием заявката и цялата информация в рамките на три години от края на календарната година, в която е получен отговор.

 

3.2 Функции на Общността

Можете да избирате от различните функции, които предлагаме на нашата фен-страница, за да взаимодействате с други потребители, като например да публикувате коментар на стената, да оставяте коментар и да харесвате или споделяте публикация.

Бихме искали да подчертаем, че тази част е публична и следователно цялата информация, която публикувате или предоставяте за регистрация, може да бъде видяна от други. Не можем да контролираме как другите потребители на фен-страницата обработват тази информация. По-специално, не можем да попречим на другите да ви изпращат съобщения.

Ние обработваме всички данни, които предоставяте за функциите на общността, за да гарантираме правилното им функциониране. Без тези данни не сме в състояние да ви предложим характеристиките на общността. Обработката на тези данни се основава на законови разпоредби, които ни позволяват да обработваме лични данни дотолкова, доколкото това е необходимо за използването на нашите услуги, изпълнението на договор или защото представлява легитимен интерес да направим използването на нашите функции възможно най-лесно и ефективно (член 6, параграф 1, буква е) от Регламента.

Съдържанието, публикувано в общността, може да бъде запазено за неограничен период от време. Във всеки един момент, в който желаете да премахнете съдържание, моля, изпратете ни имейл на посочения по-горе адрес.

 

3.3 Слушане на социални медии

Редовно получаваме лични съобщения със съдържание, директно адресирано до нас. Освен това, коментарите и другото съдържание се публикува редовно на нашата Fanpage и в други публични пространства на Facebook, които директно ни адресират или се отнасят към нас по друг начин (например чрез съдържание, именуване на продукт на Хенкел) редовно.

За да можем да реагираме на съответното съдържание, ние ги събираме във входящата ни поща, на нашата Fanpage, както и в други публични пространства на Facebook. Можем да реагираме съответно, в зависимост от вида съдържание. Например, можем да се обърнем към автора, за да помогнем за използването на нашите продукти или да разгледаме отзиви и отзиви при подобряването на нашите продукти. Освен това ще подобрим нашата работа с обществеността. Обработката на тези данни се основава на законови разпоредби, които ни позволяват да обработваме лични данни, тъй като представлява легитимен наш интерес да реагираме по подходящ начин на обществена комуникация, която се отнася до нас (член 6, параграф 1 е (Общият Регламент за Защита на Данни).

Съдържанието, което ни е изпратено чрез лично съобщение или публикувано на нашата Fanpage или в други публични пространства на Facebook, може да бъде запазено за неограничено време. Ако искате да изтриете съдържание по всяко време, моля, изпратете ни имейл на посочения по-горе адрес.

 

3.4 Наблюдение на пазарни сектори

Наблюдаваме публикации във връзка с бизнес секторите, в които работим (а именно Beauty Care, Лепилни Технологии, Перилни и Почистващи препарати). За да направим това, ние събираме съдържанието, публикувано в публичните пространства на Facebook във връзка с тези бизнес сектори (например съдържание, в което козметичен продукт или измиващ агент се обсъжда или показва).

Съдържанието, свързано с бизнес секторите, ще се съхранява и оценява с цел да се добие представа за общественото обсъждане на тези бизнес сектори. Ще използваме получената информация, за да подобрим собствената си обществена комуникация и да я приведем в съответствие с общественото обсъждане. Обработката на тези данни се основава на законови разпоредби, които ни позволяват да обработваме лични данни, тъй като представлява легитимен наш интерес да подобрим обществената си комуникация, като я приведе в съответствие с общественото обсъждане (член 6, параграф 1 е) от Общия Регламент). Съдържанието във връзка със споменатите бизнес сектори, събрани в публичните пространства на Facebook, може да бъде запазена за неограничено време. Ако искате да изтриете съдържание по всяко време, моля, изпратете ни имейл на посочения по-горе адрес.

 

3.5 Лотарии и други състезания

От време на време организираме лотарии и други състезания на нашата фен-страница. Ако искате да участвате, ще ви помолим да предоставите данни за самоличност и контакти (напр. Име, дата на раждане, адрес, електронна поща и др.; може да е необходима допълнителна информация за играта, като например отговори на тест, снимки или резултати от онлайн игри). Използваме тази информация за правилно провеждане на лотариите или състезанията и, ако е необходимо, за правна защита или за откриване на злоупотреби.

Още подробности може да откриете в условията за участие във всяка лотария / състезание. Ако ни дадете вашето съгласие, когато участвате в лотария / състезание, ние използваме вашата информация за целите, посочени в декларацията за съгласие.

Обработката на данни се основава на нормативни разпоредби, които ни позволяват да обработваме лични данни, ако е необходимо правилно да проведем лотария / конкурс (напр. Чл.6, ал.1 б) от Регламента), защото ни дадете вашето съгласие 6, ал. 1, буква а) от Регламента) или да следваме легитимния си интерес за предотвратяване на измами или за ефективна правна защита (чл.6, ал.1 е) от Регламента).

Периодът на съхранение на данни ще бъде включен в съответната декларация за защита на данните към всяка лотария / състезание.

 

3.6 Покани за събития

От време на време обявяваме събития на нашата фен-страница, което може да изисква регистрация. Ако се регистрирате за някое от нашите събития, обработваме предоставените от вас данни при регистрацията, като име, адрес, данни за контакт (телефонен номер и електронна поща), както и допълнителна информация, необходима за събитието (напр. създаване на списък с гости, акредитация, контрол на входа, планиране на стаята и кетъринг) и / или информация, необходима, за да ви изпратим поканата и информация за конкретното събитие. Освен това можем да използваме вашата информация за откриване на злоупотреби и за наша правна защита.

Обработката на данни се основава на законови разпоредби, които ни позволяват да обработваме лични данни, ако това е необходимо за регистрация и участие в събитие (член 6, параграф 1, буква б) от Регламента) или защото имаме легитимен интерес да предотвратим измами или за ефективна правна защита (член 6, параграф 1 е) от Регламента).

 

3.7 Чатбот

Ние предоставяме чатбот на нашата фен-страница. Възможно е използването на чатбот без споделяне на лични данни. Ако въведете лична информация в текстовото поле, докато използвате чатбот, ние ще използваме вашите данни само, за да отговорим на вашия въпрос. Ако запазим въпроса ви за фирмени цели, ще изтрием личните ви данни предварително.

Обработката на данни се основава на законови разпоредби, които ни позволяват обработването на лични данни, необходими, за да се отговори на вашия въпрос (чл.6, ал.1 б) от Регламента) или защото имаме легитимен интерес да предотвратим измами или за ефективна защита (член 6, параграф 1, буква е) от Регламента).
Ако не сте съгласни с по-дълъг период на съхранение, например в рамките на нашите взаимоотношения, ние ще съхраняваме вашите данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним горепосочените цели или докато е необходимо, за да спазим законовото задължение за запазване на данните.

 

3.8 Анализ на използването / статистически анализ

Съвместно с Фейсбук анализираме как използвате нашата фен-страница („статистически анализ“).

Информацията, изисквана от Регламента, отнасяща се до обработката на данни за статистически анализи може да бъде намерена на уебсайта на Фейсбук; към момента ще намерите политиката за защита на личните данни на Фейсбук на https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Фейсбук ще ви предостави всички детайли от споразумението между Фейсбук и Хенкел България ЕООД относно обработката на данни като съвместни администратори по чл. 26 от Регламента; в момента ще намерите тази информация, като кликнете върху: https://www.facebook.com/legal/terms/page_ controller_addendum.

За целите на статистически анализ ние получаваме само анонимна статистика - затова нямаме достъп до лични данни, които се обработват от Фейсбук.

 

4.  Прехвърляне на лични данни

Разкриването на вашите лични данни се извършва в следните случаи:

 

• Личните данни ще бъдат разкривани пред органите на наказателното преследване, при необходимост - пред ощетени трети страни, за разследване на незаконни действия или злоупотреба с нашите услуги. Това обаче се случва само ако има конкретни индикации за незаконно използване или злоупотреба. Разкриването може да се извърши за налагане на реда и условията за използване на нашите услуги или други споразумения или, ако е необходимо, за предявяване, изпълнение или защита на правни искове. Нашият легитимен интерес за обработката е да гарантираме правилното функциониране на нашия уебсайт и да предявим, изпълним или защитим съдебни искове, според случая. Също така сме задължени от закона да предоставяме информация на определени правителствени агенции. Това са органите на наказателното преследване, държавните органи, които преследват административни нарушения, наказвани с глоби, и данъчните органи. Нашият легитимен интерес за обработката е да се предотврати злоупотреба, да се преследват престъпления и да се предявяват, изпълняват и защитават правни искове, според случая (например член 6, параграф 1 е) от Регламента).

 

• За изпълнението на нашите услуги, имаме договори с трети страни и външни доставчици на услуги ("обработващ лични данни"). Тези трети страни могат да бъдат агенции, доставчици на услуги или IT-доставчици.

В такъв случай информацията ще бъде разкрита на тези компании или на отделни лица, за по-нататъшна обработка. Ние внимателно подбираме тези външни доставчици на услуги и редовно ги проверяваме, за да се уверим, че вашите лични данни са защитени. Обработващите могат да използват данните само за целите, определени от нас. Освен това, те са задължени по договор с нас да обработват вашите данни изключително в съответствие с тази политика за защита на данните, както и с европейските и българските закони за защита на данните.

В рамките на горе-описаното прехвърляне на данни, може да се окаже, че третата страна, обвързана с инструкции, обработва данните ви в държави извън ЕС ("трети страни").


Всяко разкриване на данни на страни извън ЕС се извършва в съответствие с приложимите закони за защита на данните. В случай, че Европейската комисията не обяви, че трета държава осигурява адекватно ниво на защита на данните, ние ще предоставим достатъчно гаранции за установяване на адекватна защита на вашите данни. За тази цел може да се сключи договор с обработващия, който да включва клаузите за стандартни договори на ЕС (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).
В хода на по-нататъшното развитие на нашия бизнес е възможно структурата на Хенкел България ЕООД да се промени, като се промени правната форма, дъщерни дружества, филиали или части от компанията се създадат, придобият или продадат. При такива транзакции информацията за клиента се предава заедно с частта от прехвърлената дейност. В тази степен гарантираме, че всяко разкриване на лични данни на трети страни се извършва в съответствие с тази политика за защита на данните и приложимите закони за защита на данните. Такова прехвърляне на лични данни може да бъде оправдано от легитимен интерес да се приспособи структурата на нашето дружество към икономическите и правните обстоятелства, ако е необходимо (член 6, параграф 1, е) от Регламента).

 

5.  Вашите права като субект на данни

Като субект на данни вие имате право по всяко време да получите информация за съхраняваните ваши данни. Освен това имате право да поправите, да изтриете или да ограничите обработката, или евентуално да прехвърлите вашите данни. Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните.

ОСВЕН ТОВА, КОГАТО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ПО ЧЛ. 6, ПАРАГРАФ 1 Е) ОТ РЕГЛАМЕНТА, ВИЕ МОЖЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТКАТА ИМ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВАШАТА СПЕЦИФИЧНА СИТУАЦИЯ.

Ако сте дали съгласие за обработка на вашите лични данни, можете да го оттеглите по всяко време с ефект за в бъдеще.

Що се отнася до обработката на лични данни за статистически анализ, Фейсбук е фирмата за контакт и те обработват всички заявления за упражняването на горепосочените права.

 

6.  Промяна на тази политика за защита на данните

Тази политика за защита на данните е валидна към 01.08.2019г.

Разработването на нашата фен-страница може да окаже влияние върху начина, по който обработваме личните данни. Ние си запазваме правото да адаптираме тази политика за защита на данните в съответствие с приложимите закони. Препоръчваме ви да посещавате нашата фен-страница от време на време, за да сте информирани за възможните актуализации на нашата политика за защита на данните.

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.